Diriginte de santier

Diriginte de santier

 • 2022-07-27 00:00:00

Rolul si atributiile unui diriginte de santier

Complexitatea domeniului constructiilor necesita bifarea unei varietati de aspecte de fiecare data cand se doreste realizarea unui proiect. Indiferent de dimensiunea viitoarei constructii, proprietarul trebuie sa aiba mereu in vedere elementele legislative, materialele de constructie ce urmeaza a fi utilizate, precum si fazele executarii proiectului.

Unul dintre aspectele majore pe care Legea 177/2015 le reglementeaza este existenta unui diriginte de santier la executarea unei lucrari. Fie ca discutam despre constructii civile sau industriale, proprietarul este obligat sa angajeze o astfel de persoana calificata.

 

Rolul unui diriginte de santier

Dirigintele de santier este o persoana fizica autorizata si calificata de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru a supraveghea modul in care se desfasoara un proiect de constructie.

In egala masura, acesta este un specialist in domeniul constructiilor angajat de catre beneficiarul proiectului in cauza. De asemenea, diriginele de santier verifica in mod constant ca lucrarile sa fie executate in mod corect, el fiind cel care garanteaza calitatea proiectului de constructie.

 

Atributiile unui diriginte de santier

Luand in considerare faptul ca realizarea unei constructii presupune includerea unor diverse elemente, dirigintele de santier supravegheaza respectarea normelor de rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare si la foc, sanatatea oamenilor, protejarea mediului, izolatia termica si hidrofuga, precum si protectia impotriva zgomotului.

Prin urmare, atributiile acestuia difera in functie de cele 3 faze principale ale proiectului: faza de pregatire a lucrarilor, faza de executare si faza de receptie.

 

Principalele atributii ale dirigintelui de santier in faza de pregatire a lucrarilor

 • verifica existenta tuturor documentelor legislative in conformitate cu legea in vigoare;
 • verifica concordanta dintre proiect si prevederile inscrise in autorizatia de constructie;
 • preia amplasamentul si reperele de nivelment, libere de orice sarcina, si le preda executantului;
 • preda executantului terenul desemnat pentru organizarea santierului;
 • participa la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper impreuna cu proiectantul si executantul;
 • studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile stabilite pentru realizarea constructiei;
 • verifica daca exista in proiect fazele determinante ale constructiei, precum si programul de control al proiectanului;
 • participa la pregatirea licitatiilor pentru realizarea proiectului acolo unde este cazul;
 • verifica daca toate piesele scrise si desemnate in proiect sunt corelate.
 • organizeaza secretariatul comisiei de receptie;
 • participa la receptia constructiei si intocmeste actele de receptie ale proiectului;
 • pune la dispozitia comisiei de receptie toate documentele prevazute de legea in vigoare si intocmite de-a lungul desfasurarii constructiei;
 • supravegheaza solutionarea obiectiilor specificate in anexele procesului verbal de receptie;
 • preda investitorului actele de receptie, cartea tehnica a constructiei si toate documentele tehnice si economice.

 

Principalele atributii ale dirigintelui de santier in faza de executare a lucrarilor

 • supravegheaza realizarea constructiei in conformitate cu proiectul tehnic, caietele de sarcini, contract si normele tehnice si legislative aflate in vigoare;
 • verifica calitatea materialelor folosite si se asigura ca tehnologia de executie a lucrarii specificate in documentele proiectului este respectata;
 • interzice utilizarea lucratorilor neautorizati si a materialelor necorespunzatoare proiectului in cauza;
 • efectueaza verificari permanente in ceea ce priveste calitatea proiectului;
 • participa la verificarea fazelor determinante ale constructiei si se asigura ca fabricantul constructiei convoaca un reprezentant al Inspectiei Teritoriale in Constructii;
 • propune solutii in ceea ce priveste neconcordantele aparute in efectuarea lucrarii si le transmite proiectantului;
 • se asigura ca dispozitiile si masurile impuse de proiectant sau de organele abilitate sunt respectate;
 • deconteaza in numele investitorului lucrarile executate;
 • completeaza cartea tehnica a constructiei pe baza documentelor primite de la proiectant si executant;
 • supravegheaza dezafectarea lucrarilor de organizare ale santierului si preda terenului proprietarului.

 

Principalele atributii ale dirigintelui de santier in faza de receptie a lucrarilor

 • organizeaza secretariatul comisiei de receptie;
 • participa la receptia constructiei si intocmeste actele de receptie ale proiectului;
 • pune la dispozitia comisiei de receptie toate documentele prevazute de legea in vigoare si intocmite de-a lungul desfasurarii constructiei;
 • supravegheaza solutionarea obiectiilor specificate in anexele procesului verbal de receptie;
 • preda investitorului actele de receptie, cartea tehnica a constructiei si toate documentele tehnice si economice.

 

 

 

Cauti casa de vis?

Iti oferim tot ce ai nevoie pentru a o gasi!